Відділ фінансів Народицької районної державної адміністрації Житомирської області - Доступ до публічної інформації

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації"

публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання публічної інформації подається до Народицької районної державної адміністрації в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити: 

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • спосіб отримання інформації;
  • підпис і дату за умови подання письмового запиту.

 

 

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядження голови РДА "Прозатвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Народицькій райдержадміністрації"

Розпорядження голови РДА "Форми для письмового подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядження голови РДА від 24.04.2015 № 47"Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 14.11.2011 №235 "Про доступ до публічної інформації"