Законодавча та нормативно-правова база щодо запобігання та протидії домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі