Права людини понад усе

Саме 10 грудня  1948 року сталася значна правнича подія світового значення – ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з права, який проголосив цивільні  та   політичні  права і свободи особи, а саме:

  • рівність усіх перед законом;
  • право кожної людини на свободу і особисту недоторканість;
  • свободу совісті та інші основоположні права.

На початку Декларації вказано, що люди мають рівні права і це не залежить від раси, статі, мови, релігії тощо.

Укладання  цього документу – перший досвід загальносвітової розробки універсального документу з прав людини. Загальна декларація прав людини була, є і залишається важливим загальним надбанням  людства, однією з найважливіших цінностей ХХ століття.

Положення Декларації мають рекомендаційний характер, проте основні її принципи знаходяться в основі багатьох правничих документів, створених після 1948 року, як от «Міжнародний пакт про громадянські й політичні права», «Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права», які разом із Загальною декларацією прав людини складають Міжнародний білль про права людини. Ці важливі правничі акти ратифіковані Україною.

В 1950 році  Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня  Днем прав людини з важливою метою залучення уваги людей всього світу до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх народів планети.

Міжнародний День прав людини  акцентує увагу людства на гідності кожної особистості, невід’ємності і взаємозалежності її громадянських, економічних, соціальних, політичних та культурних прав  та можливості й необхідності захищати ці права.

У наш час важливо, аби кожна людина знала та захищала свої права, і ці права були цінністю, визнаною і державою, і суспільством.

Сектор сімейної політики УНСЗН райдержадміністрації