ЗВІТ про роботу архівного сектора за 2016 рік

             ЗВІТ про роботу архівного сектора за 2016 рік

 

         1.      ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

         1.1. У  2016 році підготовлено 1 проект розпорядження «Про утворення експертної комісії архівного сектора райдержадміністрації та затвердження її положення» .

          1.2. Протягом 2016 року архівним сектором здійснювалися заходи щодо виконання:

          - закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи»

           - завдань, передбачених Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки;

         - наказів, доручень Державного комітету архівів Міністерства юстиції України;

         - розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

           - розпоряджень голови районної державної адміністрації.

        

           1.3. У 2016 році архівним сектором підготовлено і подано до місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 20 інформацій з питань стану архівної справи та діловодства, та забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ, розпорядження голови райдержадміністрації від 29.07.2015 року № 145 «Про оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність районної державної адміністрації,  її структурних підрозділів.

 

                    2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ТА ДЕРЖАВНИЙ

                                          ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ НАФ

 

         2.1. У 2016 році проводилось знепилення стелажів, картонажів, в’язок, здійснювалось вологе прибирання архівосховища та контроль за температурно-вологісним режимом та їх протипожежним станом. З метою раціонального розміщення справ  у сховищі, здійснено перевірку та переміщення в архівосховищі 259 справ.

                     

         2.2. На зберігання до архівного сектора протягом 2016 року надійшло 3 частин фондів документів НАФ: Народицька селищна рада, Народицьке районне управління юстиції, Народицька районна рада. Та 2 фонди: Народицька селищна виборча комісія, Народицька районна виборча комісія.

 

         3. СТВОРЕННЯ  ТА РОЗВИТОК  ДОВІДКОВОГО АПАРАТУ ДО
                                                 ДОКУМЕНТІВ  НАФ.

 

         3.1.     -

 

         4. ФОРМУВАННЯ НАФ. ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ.

              ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ НАФ В АРХІВНИХ      

              ПІДРОЗДІЛАХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

 

         4.1. Архівним сектором погоджено :

 

                    номенклатур справ                           -   10

                    інструкцій з діловодства                  -   -

                    положення про ЕК                            -  6

                    положення про архівний підрозділ -  5

                                                                                

          4.2. Проведено:                     - 4 перевірки

                                                          - 2 комплексні

                                                       

          4.3. З метою поліпшення організації та методики ведення архівної справи, надано 6 консультацій працівникам архівних підрозділів, з них 2 в установах фондоутворювачах.

        

          4.4. Взято участь у 2 семінарах-навчаннях з в.о. старост та діловодами Народицької селищної ради,  на теми  «Про забезпечення зберігання документів з кадрових питань (особового складу) та передачу їх до архівних установ», «Експертиза цінності документів в установах».        

5. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ НАФ.

5.4. У читальному залі видано 4 од. зб., якими користувались 7 користувачі.

5.7. На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 29.07.2015 року № 145 «Про оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність районної державної адміністрації,  її структурних підрозділів» постійно оновлюється інформація на офіційному сайті Народицької райдержадміністрації у розділі «Архівний сектор».

5.8. Виконано 56 запитів щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах.

5.12. Протягом року 1 стаття в районному тижневику «Життя і слово» до Дня працівників архівних установ;

5.14. У поточному році переважали запити: підтвердження часу проживання,  надання житла для проживання, про погодження проектів землеустрою по організації території земельних часток паїв, видача архівних витягів з протоколів загальних зборів та правління колгоспу про прийняття та звільнення з членів колгоспу та прийняння та звільнення з роботи.