Інформація про виконання плану розвитку архівної справи в Народицькому районі за 2017 рік

        

                Інформація про виконання плану розвитку архівної справи в Народицькому районі за  2017 рік

 

         Робота архівного сектора Народицької районної державної адміністрації за 2016 рік була спрямована на виконання плану розвитку архівної справи в районі, здійснення заходів, щодо реалізації Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи» виконання завдань передбачених «Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки»:

 

         1.    Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

 

        

         1.6. Закартоновано 214 од.зб., з плану 210 од.зб.

 

         1.7. Було перевірено наявність документів постійного зберігання  в кількості  1299  од.зб. у 20 фондах ІІІ категорії,  з плану 1299 од.зб.

 

         2.    Створення та розвиток науково-довідкового апарату  до

                 документів НАФ 

 

          2.2. Удосконалення та перероблення описів управлінської документації не проводилось .

 

         3.    Формування НАФ  та експертиза цінності документів.               

                 Організація зберігання документів в архівних підрозділах               

                 підприємств, установ і організацій

 

         3.1. Прийнято на державне зберігання управлінської документації

214 од.зб., з плану 210 од.зб.

 

         3.2. Було подано на розгляд ЕПК:

          3.2.1. - описів управлінської документації – 214 од.зб., з плану - 210 од.зб.  

 

          3.2.2. Погоджено з ЕПК:

 

                 - описів справ з кадрових питань (особового складу) – 121 од.зб., з плану - 120 од.зб.

                 - номенклатур справ -6 з плану 6 .

                 - положень про ЕК  - 6 положень,  з плану -65.

                 - положень про архівний підрозділ – 6 положень,  з плану - 6.

                                                                   

 

2

         3.4.   Упорядковано на договірних засадах:

                  - управлінської документації постійного зберігання - 214од.зб.,

                    з плану – 210 од зб.

                  - документів з кадрових питань (особового складу) – 121 од.зб., з плану - 120 од.зб.

                                                                 

         3.5.1. Протягом року було проведено 3 перевірки,  з плану - 3 перевірки.

                    з них:  контрольна -1

                                тематичні - 2 

         У зв’язку зі службовою необхідністю проведено 2 тематичні перевірки у відділі культури Народицької селищної ради, фінансового управління Народицької селищної ради, 1- контрольна відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.

          3.5.3. Взято участь у проведені семінарів – 2, з плану - 2 семінари.

 

         3.5.3.2. Участь у семінарах взяло 48 слухачів, з плану 48 слухачів.

 

         4.      Використання інформації документів Національного архівного

                   фонду

 

         4.1.   Ініціативне інформування – направлено 6 інформаційних листів, з плану - 5 інформаційних листи. 

 

         4.2.    Виконано запитів:                              - 155, з плану -125 запитів

 

                 

                    - соціально правового характеру:

                надійшло                                             -155 запитів, з плану – 125запитів                                                                                                        

 

                виконано                                             - 155  запитів

                із позитивним результатом               - 142 запити

                з рекомендацією звернутися за

                місцем знаходження документів      -  0 запитів

                негативних                                          - 13 запитів

                     - кількість звернень від громадян,

                    розглянутих на особистому прийомі – 78 звернень, з плану - 75 звернень.

 

Завідуючий архівним сектором

райдержадміністрації                                                                                 Т.М.Зінчук                                     

    

11.12.2017 р.