Відділ агропромислового розвитку

Відділ агропромислового розвитку  є структурним підрозділом районної державної адміністрації

 

Структура відділу:

 

Начальник відділу - Коломієць Микола Михайлович  

телефон: (04140) 2-11-31

Головний спеціаліст відділу  - Мисюк Віктор Дем'янович

телефон: (04140) 2-11-31

е-mail: nuapr@ukr.net 

Головний спеціаліст відділу - Ніконенко Микола Васильович

телефон: (04140) 2-11-31

 

 

 

 

 

 

 

 Структура посівних площ сільськогосподарських культур у 2018 році в усіх категоріях господарств Народицького району

Інформація про поголівя худоби, виробництво  молока, м'яса та яєць  агроформуваннями Народицького району станом на 01.04.18 

Сільськогосподарські підприємства агропромислового комплексу Народицького району     

 Оренда земельнихчасток (паїв), земельних ділянок по Народицькому району

Оперативна інформація про хід проведення весняно польових робіт

 

Відділ агропромислового розвитку відповідно до покладених на нього завдань:

 1. готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економІчного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
 2. вносить Управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
 3. надає консультативну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
 4. бере участь у заходах по боротьбі з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;
 5. надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
 6.  забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;
 7. створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить районній державній адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
 8. забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
 9. вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними программами та інформує суб'єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
 10. подає пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
 11. здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання в;дповідної інформації департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
 12. здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;
 13. координує виконання програм розвитку галузей тваринництва;
 14. забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
 15. готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
 16. вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробникіь та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;
 17. здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;
 18. забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;
 19. забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві;
 20. надає методичну допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;
 21. координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв'язання завдань, пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження;
 22. проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;
 23. здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енеретичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення.

Положення про відділ агропромислового розвитку  Народицької районної державної адміністрації