Відділ фінансів - Виконання бюджету

 

  ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

 ЗА 2018 рік

 

ДОХОДИ

 

         Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України протягом 2018 року до загального фонду Народицького районного бюджету (без врахування міжбюджет­них трансфертів) надійшло 218,7 тис. грн., що на 26,3 відсотка або 57,5 тис. грн. менше над­ходжень за 2017 рік. У порівнянні із затвердженим плановим показником, з ура­хуванням внесених змін, надходження більші на 33,5 відсотка або на 54,8 тис.грн.

         До  бюджету надійшли офіційні трансферти  суму 42 208,4 тис.грн., в тому числі:

 • 24 246,2 тис.грн. – субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та  

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

 • 2 505,5 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

 • 14 979,3 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету на  виплату допомоги

сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

 • 214,5 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету на фінансове

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

 • 477,4 тис.грн. - інші субвенції з місцевих бюджетів.

 

 

 

 

ВИДАТКИ

 

Загальна інформація

 

Видатки районного бюджету за 2018 рік склали 42 669,2 тис. грн., з них загальний фонд 42 506,2 тис.грн. або 98,4 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін, спеціальний фонд 163,0 тис.грн. або 71,0 відсоток затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

На заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії спрямовано               246,2 тис.грн., або 99,6 відсотків  затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

         Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів        15,0 тис.грн. або 100 відсотків  затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

         Інші виплати населенню 42 146,9 тис.грн. або 98,4 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

         Інші поточні видатки  234,1 тис.грн., з них загальний фонд 98,1 тис.грн.  або 85,2 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін, спеціальний фонд 148,9 тис.грн. або 69,4 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 14,1 тис.грн. або 94,0 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

        

Державне управління

Видатки  на утримання районної ради за 2018 рік склали 256,9 тис. грн. або 99,5 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

 На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 231,3 тис.грн.,  що становить 99,7 відсотків затверджених призначень на рік з урахуванням змін,  оплата комунальних послуг та енергоносіїв склала 14,9 тис.грн. або 96,7 відсотків затверджених призначень на рік з урахуванням змін, інші поточні видатки склали 10,7 тис.грн. або 96,4 відсотка затверджених призначень на рік з урахуванням змін.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2018 рік склали 42 208,4 тис.грн. або 98,4 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

За рахунок іншої субвенції з Народицького селищного бюджету профінансовані видатки для фінансування заходів Районної комплексної Програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Народицького району на 2018-2020 роки в сумі 85,8 тис.грн. або 95,9 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін, в тому числі:

 • 82,2 тис.грн. - надання соціальних гарантій фізичним особам, які

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

 • 3,6 тис.грн. - надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг (пільги інвалідам зору).

 

Субвенції:

 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено бюджетом у 2018 році 24 710,4 тис.грн., проведено розрахунки по нарахуваннях за звітний період  24 246,2 тис.грн., або 98,1 % від запланованих призначень, фактичне споживання становить 27 203,6 тис.грн., або 110,1 відсотка до запланованих призначень;

 

 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено бюджетом у 2018 році по загальному фонду 2 505,6 тис.грн., проведено розрахунки по нарахуванню за звітний період  2 505,5 тис.грн., або 100 % від запланованих призначень;

 

 • субвенція з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено 15 219,5 тис,грн., проведено розрахунки по нарахуванню за звітний період 14 979,3 тис.грн., або 98,4 % від запланованих призначень;

 

 • пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено бюджетом у 2018 році по загальному фонду 391,6 тис.грн., проведено розрахунки по нарахуванню за звітний період  391,6 тис.грн., або 100 % від запланованих призначень.

Фізична культура і спорт

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту: проведено фінансування заходів районної  програми розвитку фізичної культури і спорту Народицького району на 2018-2020 роки в сумі 8,0 тис.грн.

 

Інша діяльність у сфері державного управління

Для фінансування заходів Районної програми "Відзнаки районного рівня" на 2018 - 2019 роки були передбачені та профінансовані кошти в сумі 5,0 тис.грн.

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Для фінансування заходів Районної програми територіальної оборони Народицького району на 2017-2018 роки були передбачені та профінансовані кошти в сумі 3,0 тис.грн.

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на  виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів

Для фінансування заходів Програми забезпечення діяльності державних реєстраторів Сектору з питань державної реєстрації та адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Народицької районної державної адміністрації на 2018 рік були профінансовані видатки в сумі 29,1 тис.грн. в тому числі по загальному фонду 15,0 тис.грн., спеціальному фонду 14,1 тис.грн.

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету були профінансовані видатки на зимове утримання автомобільних доріг в сумі 148,9 тис.грн.

 

Запобігання та ліквідація наслідків стихійного лиха

На запобігання та ліквідацію  наслідків стихійного лиха у 2018 році передбачені та профінансовані  кошти  з районного бюджету в сумі 10,0 тис.грн.

 

Фінансування

           Станом на 01.01.2019 року спрямовано вільні залишки бюджетних коштів району сумі 150,5 тис.грн. - на оплату праці з нарахуваннями;

Кредиторська заборгованість

 

В районі станом на 01.01.2019 року рахується кредиторська заборгованість в сумі 3 008,4 тис.грн., з них прострочена 50,7 тис.грн.:

 • 2 957,4 тис.грн. по субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

Заборгованість виникла у зв’язку з недостатністю кошторисних призначень.

 • 0,7 тис.грн. надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (з них 0,4 тис.грн. прострочена) - поштові видатки, яка виникла в зв’язку з призупиненням проведення незахищених статей видатків, відповідно до виконавчого листа суду;

 • 44,3 тис.грн. (прострочена) - надання пільг з оплати послуг зв’язку,

інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – інші виплати населенню (недофінансована субвенція з державного бюджету у 2015 році);

 • 6,0 тис. грн.. (прострочена) - субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам, організаціям) по субвенції на реалізацію заходів програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області (призупинено проведення незахищених статей видатків, відповідно до виконавчого листа суду до управління агропромислового розвитку  Народицької райдержадміністрації)

Начальник відділу                                                               Ю.О.Сорокопуд