Відділ агропромислового розвитку  є структурним підрозділом районної державної адміністрації

 

Структура управління:

Відділ фінансово – господарського забезпечення

Заступник начальника управління, начальник відділу - Коломієць Микола Михайлович  

телефон: (04140) 2-11-31

 

Відділ організації виробництва продукції тваринництва, інженерно-технічного забезпечення, охорони праці та реформування АПК

Начальник відділу - Мисюк Віктор Дем'янович

телефон: (04140) 2-11-31

е-mail: nuapr@ukr.net 

Головний спеціаліст з інженерно-технічного забезпечення та охорони праці відділу - Ніконенко Микола Васильович

телефон: (04140) 2-11-31

 

Управління агропромислового розвитку відповідно до покладених на нього завдань:

 1. готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економІчного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
 2. вносить департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
 3. надає консультативну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
 4. бере участь у заходах по боротьбі з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;
 5. надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
 6.  забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;
 7. створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить районній державній адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
 8. забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
 9. вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними программами та інформує суб'єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
 10. подає пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
 11. здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання в;дповідної інформації департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
 12. здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;
 13. координує виконання програм розвитку галузей тваринництва;
 14. забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
 15. готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
 16. вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробникіь та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;
 17. здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;
 18. забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;
 19. забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві;
 20. надає методичну допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;
 21. координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв'язання завдань, пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження;
 22. проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;
 23. здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енеретичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення.

Положення про Управління агропромислового розвитку  Народицької районної державної адміністрації

Положення про відділ організації виробництва продукції тваринництва, інженерно-технічного забезпечення, охорони праці та реформування АПК  Управління агропромислового розвитку Народицької районної державної адміністрації