Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 1. аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі;
 2. забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації у районі;
 3. готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань формування і реалізації внутрішньої політики в районі;
 4. узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;
 5. аналізує і узагальнює діяльність засобів масової інформації району;
 6. організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції;
 7. взаємодіє з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, соціальних, культурних та інших інтересів;
 8. сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав усіх об’єднань громадян;
 9. аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій у районі, бере участь у розробленні пропозицій щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціально-правової держави, розвитку громадянського суспільства;
 10. бере участь у вирішенні питань проведення виборів, референдумів та адміністративно - територіального устрою у межах, визначених законодавством;
 11. забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в діловодстві, у спілкуванні з громадянами, політичними партіями та громадськими організаціями;
 12. розглядає за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до його компетенції, та не пізніше, ніж у визначений законом термін, приймає рішення або надає обгрунтовану відповідь;
 13. бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;
 14. за дорученням голови районної державної адміністрації дає роз’яснення громадянам щодо прийнятих розпоряджень;
 15. здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями та громадськими організаціями у питаннях, що належать до його компетенції;
 16. надає організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі;
 17. забезпечує інформаційне наповнення офіційного сайту райдержадміністрації та оприлюднення інформації про суспільно - політичний, соціально-економічний, культурний розвиток району;
 18. забезпечує виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 19. здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до Народицької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;
 20. надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запиту на інформацію;
 21. забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання відомостей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 22. здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками;
 23. забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію;
 24. забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскаржень рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання райдержадміністрацією обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також інших рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації;
 25. забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 26. координує діяльність та надає методичну і практичну допомогу посадовим особам, визначеним відповідальними за організацію порядку доступу до публічної інформації, якою володіють структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування району;
 27. забезпечує відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

оприлюднення публічної інформації про діяльність районної державної адміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;

оприлюднення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, що мають ознаки нормативно-правового акту, та офіційне опублікування розпоряджень голови райдержадміністрації, які є нормативно-правовими актами, після їх державної реєстрації, проектів рішень Народицької районної ради, що вносяться на її розгляд головою райдержадміністрації;

 1. забезпечує інформаційне наповнення розділу «публічна інформація» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;
 2. вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань доступу до публічної інформації;
 3. забезпечує реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень, доступу кожного до інформації;
 4. виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.