Забезпечення  організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Державна політика щодо захисту дітей реалізується в районі шляхом здійснення заходів з профілактики соціального сирітства, соціальної підтримки  сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання в сімейному оточенні. У цих напрямках вдалося досягнути позитивних результатів. Так, 96,00 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування охоплені родинним вихованням.

 Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрацій протягом 2017 року збільшилось. Станом на 01.01.2018 таких дітей  47, а станом на 31.12.2016 - 36 дітей-сирит та дітей, позбавлених батьківського піклування. В той же час, стабільно високою є кількість дітей, які щорічно набувають правового статусу. Так, у 2016 році статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули 9 дітей, у 2017 році – 18 дітей.

Першочерговим завданням служби у справах дітей райдержадміністрації стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є забезпечення для них сімейного оточення. Так, найкращий показник щодо влаштування дітей в сімейні форми виховання у Народицькому у 2016 році (94,74 %), у 2017 році 96,00 %.

Національне усиновлення є найпріоритетнішою формою влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. На регіональному  та місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості дітей, що можуть бути усиновлені: 6 - в прийомних сім’ях та 2 – у закладах та 1 дитина на повному державному утриманні в ПТНЗ.

Протягом  2017 року службою у справах дітей РДА направлено  до служби у справах дітей облдержадміністрації  2 анкети  дітей  для можливого усиновлення.

Протягом 2017 року в районі усиновлено 2 дітей, з них громадянами України – 2.За аналогічний період 2016 року усиновлено 2 дитини, громадянами України – 2. Відтак, позитивна тенденція попередніх років щодо переважання національного усиновлення над міждержавним зберігається.

Пріоритетним завданням залишилось мотивування громадян України до усиновлення родинних груп (дотримання принципу родинного походження), оскільки більше половини дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, мають братів і сестер. Протягом 2016 та 2017  року по  1 українській родині усиновили дітей родинними групами разом з братами чи сестрам.

Однією з основних проблем зазначеного напрямку є те, що громадяни України, які виявили бажання усиновити дитину, надають перевагу маленьким дітям. До банку кандидатів в усиновлювачі внесено 1 подружню пару, з них бажають усиновити дитину до 1 років. Проте, на обліку такі діти відсутні. Більшість дітей віком від  10 років 17 років.

            На території району проживає 6 усиновлених дітей у 4 сім’ях усиновлювачів, з них: 2 дітей були усиновлені менше трьох років та 4 дітей усиновлені більше трьох років. Протягом 2017 року службою у справах дітей райдержадміністрації здійснено нагляд та оформлено звіти щодо 3 усиновлених дітей. Сім’ї отримують допомогу при усиновленні на 2 дітей. Вчасно аналізуються проблемні ситуації та надаються рекомендації. В родинах усиновлювачів створені належні умови для повноцінного розвитку навчання та виховання дітей, батьки відповідально виконують свої обов’язки.

Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування. Станом на 31.12.2017 під опікою, піклуванням громадян перебуває 38 дітей, що становить 80,85 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 дитини за станом здоров’я перебувають у спеціальних закладах, 1 дитина на повному державному утриманні в ПТНЗ та 6 дітей в ПС.

 Протягом 2017 року в сім’ї опікунів, піклувальників влаштовано 16 дітей, що становить 88,88% від виявлених та поставлених на облік впродовж року.

На території району проживає 32 опікуни, піклувальники, з них 60 % - це бабусі, дідусі та близькі родичі дітей, 20 % опікунів мають вік понад 60 років. Службою у справах дітей райдержадміністрації постійно здійснюється контроль щодо виконання ними своїх обов’язків. Дані питання розглядаються на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини. В результаті здійснення контролю.

На території району станом на 31.12.2017 року відсутні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників та прибули з Луганської і Донецької областей.

            Пріоритетом залишається розвиток прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Станом на 31.12.17 в районі відсутні прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. В районі була створена прийомна сім’я у 2015 році та влаштовано 2 статусних дітей, яких прийомними батьками  у 2016 році дітей було усиновлено.

Аналізуючи стан влаштування дітей до державних інтернатних закладів, слід зазначити, що спостерігається тенденція до зменшення чисельності дітей в зазначених закладах. Так, якщо станом на 01.01.2016 року в державних закладах, розташованих на території області, виховувалось 6 дітей, то станом на 31.12.2017 року - 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

            Впродовж року до державних закладів не було влаштовано  дітей вищезгаданої категорії.

Питання забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа житлом, у тому числі соціальним, є надзвичайно актуальним та проблемним. Станом на 31.12.2017 року на квартирному обліку не перебувають  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та осіб з їх числа, у зв’язку з тим , що в Народицькій селищній раді відсутній квартирний облік, за дітьми, які потребують  житла, рішенням виконкому надається житло на праві користування.  

 Протягом 2017 року надано житло 7 статусним  дітям та 1 особі з числа дітей – сиріт.

На реалізацію регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки впродовж 2017 року з обласного бюджету виділялася субвенцію у сумі 50 тис. грн.  та з бюджету селищної ради планувалося  виділення 50тис. грн. на придбання житла, але у зв’язку з тим, що особа була забезпечена житловим будинком на праві користування , кошти не використовувалися.

З метою захисту законних прав та інтересів дітей впродовж 2017 року службою у справах дітей не було виявлено  випадків порушення житлових прав дітей в районі.

В районі забезпечено виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року № 823, яка регламентує порядок надання одноразової допомоги та її розмір дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку. У 2017 році 7 дітей отримали таку допомогу, з них 7 – яким у 2017 році виповнилось 18 років.

Із 22 дітей, які мають отримувати пенсію по втраті годувальника її отримують 22 (100 %) дітей.

Підвищеної уваги спеціалістів служби  у справах дітей  потребує   питання контролю за призначенням та виплатою аліментів  дітям, позбавленим батьківського піклування. Серед 25 дітей зазначеної категорії, які повинні отримувати аліменти їх отримують – 7. Це пов’язано з тим, що переважна більшість батьків, з яких в судовому порядку стягнуто аліменти на дітей, не працюють.

У 2017 році розроблено і схвалено рішенням районної ради  Цільову програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Народицькому районі на 2017-2018 роки.