Відділ фінансів - Виконання бюджету

Інформація «Про виконання районного бюджету  Народицького району за 2019 рік»

Загальна характеристика виконання бюджету

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішенням Народицької районної ради "Про районний бюджет  Народицького району на 2019 рік" від 21.12.2018 року  № 136 був затверджений Народицькій районний бюджет.

Протягом  2019 року, в процесі виконання бюджету, рішеннями Народицької районної ради від 22.02.2019 р.  № 146, від 04.06.2019 р.  №  154, від 25.09.2019 р.  №  161, від 20.12.2019  № 164 «Про внесення змін до районного бюджету Народицького району на 2019 рік» затверджено:

 • загальний обсяг доходів районного бюджету – 28 797,8 тис. грн., у тому числі: загальний фонд – 28 591,2 тис. грн., спеціальний фонд – 206,6 тис. грн.;
 • загальний обсяг видатків районного бюджету – 28 855,5 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 28 642,9 тис. грн., спеціальний фонд – 212,6 тис. грн.;
 • профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6,0 тис. грн.;
 • дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі  57,8 тис. грн.;
 • дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 6,0 тис. грн.;
 • оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2019 рік встановлений на рівні 0,5 тис. грн.

Фактичні надходження районного бюджету з урахуванням субвенцій з місцевих бюджетів за 2019 рік склали 26 653,1 тис. грн..

Касові видатки районного бюджету з урахуванням субвенцій з місцевих бюджетів за 2019 рік склали 26 667,0 тис. грн..

Виконання планових призначень по доходах з урахуванням субвенцій з місцевих бюджетів складає 92,6 %.

Виконання планових призначень по видатках з урахуванням субвенцій з місцевих бюджетів складає 92,4 %.

ДОХОДИ

         На території Народицького району утворена Народицька об’єднана територіальна громада, яка набула повноважень 17 листопада 2015 року.

Всі надходження, окрім зарахування до бюджету адміністративного збору, надходять до бюджету об’єднаної громади.

Фактично за звітними даними Управління Державної казначейської служби України у Народицькому районі до загального фонду районного бюджету за 2019 рік надійшло 26 556,6 тис. грн., що становить 92,6 % до відповідних планових призначень в т. ч.:

 • податкові, неподаткові надходження – 172,8 тис. грн. (133,4%);
 • офіційні трансферти – 26 383,8 тис. грн. (92,4%).

Виконання доходної частини Народицького районного бюджету

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Показник

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

ВСЬОГО

Виконано 2018 рік, тис. грн.

218,7

0,0

218,7

Затверджено на 2019 рік, тис. грн.

129,5

0,0

129,5

Фактичні надходження за 2019 рік, тис. грн.

172,8

0,0

172,8

Темп росту 2019 р./ 2018 р., %

79,0

0,0

79,0

Виконання - факт 2019 р. до плану 2019 р., %

133,4

0,0

133,4

ВИДАТКИ

Відповідно до статей 89, 91  Бюджетного кодексу України видатки районного бюджету за 2019 рік проводились відповідно до помісячного розпису районного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Народицької районної ради "Про районний бюджет  Народицького району  на  2019  рік" від  21.12.2018  року № 136  з  внесеними  змінами  від  22.02.2019 р.  № 146,   від  04.06.2019 р.   №  154,  від  25.09.2019 р.  №  161, від  20.12.2019  № 164 «Про внесення змін до районного бюджету Народицького району на 2019 рік».

Видаткова  частина  районного  бюджету  на  2019  рік,  за  кодами Типової програмної  класифікації  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів  та бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів  складають – 28 855,5 тис. грн.:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 28 642,9 тис. грн.;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 212,6 тис. грн.

 У загальній сумі видатків передбачено обсяг субвенції з місцевих бюджетів – 28 668,3 тис. грн.

За 2019 рік районний бюджет  Народицького району виконано по видатках на загальну суму 26 667,0 тис. грн. (92,4 % річних призначень), з них: загальний фонд – 26 564,5 тис. грн. (92,7 %), спеціальний фонд – 96,5 тис. грн. (45,4 %).

 

Видатки загального фонду районного  бюджету  на  2019  рік

у розрізі економічної класифікації

тис. грн.

Назва статей видатків

Виконано 2018 рік

Передбачено на 2019 рік з урахуванням змін

Виконано за   2019 рік

% виконання до плану  

Заробітна плата

181,9

170,3

169,9

99,8

Нарахування на оплату праці

49,4

51,5

51,4

99,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

28,0

23,2

23,1

99,6

Оплата послуг (крім комунальних)

70,1

48,9

34,2

69,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

14,9

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

15,0

9,0

9,0

100

Інші виплати населенню

42 146,9

28 340,1

26 276,9

92,7

Разом видатків

42 506,2

28 642,9

26 564,5

92,7

 

 

Видатки загального фонду районного  бюджету  на  2019  рік

за програмною класифікацією видатків

тис. грн.

Назва функції

Виконано 2018 рік

Передбачено на 2019 рік з урахуванням змін

Виконано за   2019 рік

% виконання до плану  

Державне управління

261,9

234,3

233,8

99,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

42 208,4

 

28 384,7

 

26 306,7

 

92,7

Фізична культура i спорт

8,0

 

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

 

 

10,0

 

 

 

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

100

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

2,9

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

15,0

 

 

 

9,0

 

 

 

9,0

 

 

 

100

Разом видатків

42 506,2

28 642,9

26 564,5

92,7

 

Протягом 2019 року було реалізовано 6 районних програм, касові видатки склали – 693,7 тис. грн., або 84,5 відсотків затверджених призначень на рік з урахуванням змін (820,7 тис. грн.).

 

Державне управління

Видатки  на утримання районної ради за 2019 рік склали 228,8 тис. грн. або 99,8 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін (228,3 тис. грн.).

 На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 221,2 тис. грн.,  що становить 99,8 відсотків затверджених призначень на рік з урахуванням змін (221,8 тис. грн.), інші поточні видатки склали 7,5 тис. грн. або 100 відсотків затверджених призначень на рік з урахуванням змін.

Середньорічна кількість штатних одиниць у 2019 році  (фактична) становить 1 од.

  Кредиторська заборгованість  на 01.01.2020 року відсутня.

 

Інша діяльність у сфері державного управління

         На фінансування заходів районної програми "Відзнаки районного рівня" на 2018 - 2019 роки (привітання до державних свят, пам’ятних дат, професійних свят) Народицькій районній державній адміністрації були виділені кошти в сумі 5,00 тис. грн.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2019 рік склали 26 306,7 тис. грн. або 92,7 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін (28 384,7 тис. грн.).

 

Субвенції з обласного бюджету:

 

 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції  з  державного бюджету передбачено бюджетом у 2019 році                  7 224,4  тис. грн.,  профінансовано  6 934,0 тис. грн., або 96,0 % від запланованих призначень, фактичне споживання за звітний період становить 3 976,6 тис. грн..

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року відсутня.

 

 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено бюджетом у 2019 році по загальному фонду 2 951,2 тис. грн., проведено розрахунки по нарахуванню за звітний період  2 080 9 тис. грн., або 100 % від запланованих призначень.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року відсутня.

 

 • субвенція з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   передбачено 17 615,0 тис. грн., проведено розрахунки по нарахуванню за звітний період  16 714,7 тис. грн., або 94,9 % від запланованих призначень.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року відсутня.

 

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету профінансовані видатки на:

 • пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  в сумі 400,9 тис. грн. або 100 % від запланованих призначень. Кредиторська заборгованість відсутня;
 • проведення  заходів з оздоровлення та відпочинку – 82,7 тис. грн. або 100 %  від запланованих призначень. Кредиторська заборгованість відсутня, в тому числі:

66,2 тис. грн. - оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

16,5 тис. грн. - оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

 

За рахунок іншої субвенції з Народицького селищного бюджету профінансовані видатки для фінансування заходів Районної комплексної Програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Народицького району на 2018-2020 роки в сумі 90,7 тис. грн. або 84,4 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін (107,5 тис. грн.), в тому числі:

 • 85,2 тис. грн. - надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року становить 1,1 тис. грн., (з них 0,7 тис. грн. прострочена) - поштові видатки, яка виникла в зв’язку з призупиненням проведення незахищених статей видатків, відповідно до виконавчого листа суду;

 • 5,5 тис. грн. - надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг (пільги інвалідам зору). Заборгованість відсутня.

 

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Для фінансування районної програми виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року були профінансовані видатки в сумі 2,9 тис. грн. або 96,7 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін (3,0 тис. грн.).

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, (створення резерву паливно - мастильних матеріалів), були профінансовані видатки в сумі 15,0 тис. грн. або 100 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на  виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів

         Для фінансування заходів Районної Програми забезпечення діяльності державних реєстраторів Сектору з питань державної реєстрації та адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Народицької районної державної адміністрації на 2019-2020 роки були профінансовані видатки в сумі 15,0 тис. грн. (придбання картонних папок для впорядкування архіву державних реєстраторів (4 тис. папок х 2 грн.) = 8,0 тис. грн.; придбання паперу офісного формату А4 (20 пачок х 100 грн.) – 1,0 тис. грн.  придбання багатофункціонального принтеру 3 в 1 – 6,0 тис. грн.), в тому числі по загальному фонду 9,0 тис. грн., спеціальному фонду 6,0 тис. грн.

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету були профінансовані видатки на зимове утримання автомобільних доріг в сумі 96,5 тис. грн., або 46,7 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін (206,6 тис. грн.).

 

Фінансування

           Станом на 01.01.2019 року спрямовано вільні залишки бюджетних коштів району сумі 57,8 тис. грн. - на оплату праці з нарахуваннями;

 

Кредиторська заборгованість

 

В районі станом на 01.01.2020 року рахується кредиторська заборгованість в сумі 51,4 тис. грн., з них прострочена 50,3 тис. грн.:

 • 44,3 тис. грн. (прострочена) - надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (не дофінансована субвенція з державного бюджету у 2015 році);
 • 1,1 тис. грн.  - надання  соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам  з  інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (з них 0,7 тис. грн. прострочена) - поштові видатки, яка виникла в зв’язку з призупиненням проведення незахищених статей видатків, відповідно до виконавчого листа суду;

 • 6,0 тис. грн.. (прострочена) – субвенція з обласного бюджету на реалізацію заходів програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області (призупинено проведення незахищених статей видатків, відповідно до виконавчого листа суду до управління агропромислового розвитку  Народицької райдержадміністрації)

 

 

Інформація

«Про виконання районного бюджету

 Народицького району за 2019 рік»

 

 

Загальна характеристика виконання бюджету

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішенням Народицької районної ради "Про районний бюджет  Народицького району на 2019 рік" від 21.12.2018 року  № 136 був затверджений Народицькій районний бюджет.

 

Протягом  2019 року, в процесі виконання бюджету, рішеннями Народицької районної ради від 22.02.2019 р.  № 146, від 04.06.2019 р.  №  154, від 25.09.2019 р.  №  161, від 20.12.2019  № 164 «Про внесення змін до районного бюджету Народицького району на 2019 рік» затверджено:

 • загальний обсяг доходів районного бюджету – 28 797,8 тис. грн., у тому числі: загальний фонд – 28 591,2 тис. грн., спеціальний фонд – 206,6 тис. грн.;
 • загальний обсяг видатків районного бюджету – 28 855,5 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 28 642,9 тис. грн., спеціальний фонд – 212,6 тис. грн.;
 • профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6,0 тис. грн.;
 • дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі  57,8 тис. грн.;
 • дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 6,0 тис. грн.;
 • оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2019 рік встановлений на рівні 0,5 тис. грн.

 

Фактичні надходження районного бюджету з урахуванням субвенцій з місцевих бюджетів за 2019 рік склали 26 653,1 тис. грн..

 

Касові видатки районного бюджету з урахуванням субвенцій з місцевих бюджетів за 2019 рік склали 26 667,0 тис. грн..

 

Виконання планових призначень по доходах з урахуванням субвенцій з місцевих бюджетів складає 92,6 %.

 

Виконання планових призначень по видатках з урахуванням субвенцій з місцевих бюджетів складає 92,4 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

         На території Народицького району утворена Народицька об’єднана територіальна громада, яка набула повноважень 17 листопада 2015 року.

Всі надходження, окрім зарахування до бюджету адміністративного збору, надходять до бюджету об’єднаної громади.

Фактично за звітними даними Управління Державної казначейської служби України у Народицькому районі до загального фонду районного бюджету за 2019 рік надійшло 26 556,6 тис. грн., що становить 92,6 % до відповідних планових призначень в т. ч.:

 • податкові, неподаткові надходження – 172,8 тис. грн. (133,4%);
 • офіційні трансферти – 26 383,8 тис. грн. (92,4%).

 

 

Виконання доходної частини Народицького районного бюджету

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

 

Показник

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

ВСЬОГО

Виконано 2018 рік, тис. грн.

218,7

0,0

218,7

Затверджено на 2019 рік, тис. грн.

129,5

0,0

129,5

Фактичні надходження за 2019 рік, тис. грн.

172,8

0,0

172,8

Темп росту 2019 р./ 2018 р., %

79,0

0,0

79,0

Виконання - факт 2019 р. до плану 2019 р., %

133,4

0,0

133,4

 

 

ВИДАТКИ

 

Відповідно до статей 89, 91  Бюджетного кодексу України видатки районного бюджету за 2019 рік проводились відповідно до помісячного розпису районного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Народицької районної ради "Про районний бюджет  Народицького району  на  2019  рік" від  21.12.2018  року № 136  з  внесеними  змінами  від  22.02.2019 р.  № 146,   від  04.06.2019 р.   №  154,  від  25.09.2019 р.  №  161, від  20.12.2019  № 164 «Про внесення змін до районного бюджету Народицького району на 2019 рік».

Видаткова  частина  районного  бюджету  на  2019  рік,  за  кодами Типової програмної  класифікації  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів  та бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів  складають – 28 855,5 тис. грн.:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 28 642,9 тис. грн.;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 212,6 тис. грн.

 У загальній сумі видатків передбачено обсяг субвенції з місцевих бюджетів – 28 668,3 тис. грн.

За 2019 рік районний бюджет  Народицького району виконано по видатках на загальну суму 26 667,0 тис. грн. (92,4 % річних призначень), з них: загальний фонд – 26 564,5 тис. грн. (92,7 %), спеціальний фонд – 96,5 тис. грн. (45,4 %).

 

Видатки загального фонду районного  бюджету  на  2019  рік

у розрізі економічної класифікації

тис. грн.

Назва статей видатків

Виконано 2018 рік

Передбачено на 2019 рік з урахуванням змін

Виконано за   2019 рік

% виконання до плану  

Заробітна плата

181,9

170,3

169,9

99,8

Нарахування на оплату праці

49,4

51,5

51,4

99,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

28,0

23,2

23,1

99,6

Оплата послуг (крім комунальних)

70,1

48,9

34,2

69,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

14,9

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

15,0

9,0

9,0

100

Інші виплати населенню

42 146,9

28 340,1

26 276,9

92,7

Разом видатків

42 506,2

28 642,9

26 564,5

92,7

 

Видатки загального фонду районного  бюджету  на  2019  рік

за програмною класифікацією видатків

тис. грн.

Назва функції

Виконано 2018 рік

Передбачено на 2019 рік з урахуванням змін

Виконано за   2019 рік

% виконання до плану  

Державне управління

261,9

234,3

233,8

99,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

42 208,4

 

28 384,7

 

26 306,7

 

92,7

Фізична культура i спорт

8,0

 

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

 

 

10,0

 

 

 

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

100

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

2,9

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

15,0

 

 

 

9,0

 

 

 

9,0

 

 

 

100

Разом видатків

42 506,2

28 642,9

26 564,5

92,7

Протягом 2019 року було реалізовано 6 районних програм, касові видатки склали – 693,7 тис. грн., або 84,5 відсотків затверджених призначень на рік з урахуванням змін (820,7 тис. грн.).

Державне управління

Видатки  на утримання районної ради за 2019 рік склали 228,8 тис. грн. або 99,8 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін (228,3 тис. грн.).

 На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 221,2 тис. грн.,  що становить 99,8 відсотків затверджених призначень на рік з урахуванням змін (221,8 тис. грн.), інші поточні видатки склали 7,5 тис. грн. або 100 відсотків затверджених призначень на рік з урахуванням змін.

Середньорічна кількість штатних одиниць у 2019 році  (фактична) становить 1 од.

  Кредиторська заборгованість  на 01.01.2020 року відсутня.

Інша діяльність у сфері державного управління

         На фінансування заходів районної програми "Відзнаки районного рівня" на 2018 - 2019 роки (привітання до державних свят, пам’ятних дат, професійних свят) Народицькій районній державній адміністрації були виділені кошти в сумі 5,00 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2019 рік склали 26 306,7 тис. грн. або 92,7 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін (28 384,7 тис. грн.).

Субвенції з обласного бюджету:

 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції  з  державного бюджету передбачено бюджетом у 2019 році                  7 224,4  тис. грн.,  профінансовано  6 934,0 тис. грн., або 96,0 % від запланованих призначень, фактичне споживання за звітний період становить 3 976,6 тис. грн..

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року відсутня.

 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено бюджетом у 2019 році по загальному фонду 2 951,2 тис. грн., проведено розрахунки по нарахуванню за звітний період  2 080 9 тис. грн., або 100 % від запланованих призначень.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року відсутня.

 • субвенція з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   передбачено 17 615,0 тис. грн., проведено розрахунки по нарахуванню за звітний період  16 714,7 тис. грн., або 94,9 % від запланованих призначень.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року відсутня.

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету профінансовані видатки на:

 • пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  в сумі 400,9 тис. грн. або 100 % від запланованих призначень. Кредиторська заборгованість відсутня;
 • проведення  заходів з оздоровлення та відпочинку – 82,7 тис. грн. або 100 %  від запланованих призначень. Кредиторська заборгованість відсутня, в тому числі:

66,2 тис. грн. - оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

16,5 тис. грн. - оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

За рахунок іншої субвенції з Народицького селищного бюджету профінансовані видатки для фінансування заходів Районної комплексної Програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Народицького району на 2018-2020 роки в сумі 90,7 тис. грн. або 84,4 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін (107,5 тис. грн.), в тому числі:

 • 85,2 тис. грн. - надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року становить 1,1 тис. грн., (з них 0,7 тис. грн. прострочена) - поштові видатки, яка виникла в зв’язку з призупиненням проведення незахищених статей видатків, відповідно до виконавчого листа суду;

 • 5,5 тис. грн. - надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг (пільги інвалідам зору). Заборгованість відсутня.

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Для фінансування районної програми виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року були профінансовані видатки в сумі 2,9 тис. грн. або 96,7 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін (3,0 тис. грн.).

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, (створення резерву паливно - мастильних матеріалів), були профінансовані видатки в сумі 15,0 тис. грн. або 100 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на  виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів

         Для фінансування заходів Районної Програми забезпечення діяльності державних реєстраторів Сектору з питань державної реєстрації та адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Народицької районної державної адміністрації на 2019-2020 роки були профінансовані видатки в сумі 15,0 тис. грн. (придбання картонних папок для впорядкування архіву державних реєстраторів (4 тис. папок х 2 грн.) = 8,0 тис. грн.; придбання паперу офісного формату А4 (20 пачок х 100 грн.) – 1,0 тис. грн.  придбання багатофункціонального принтеру 3 в 1 – 6,0 тис. грн.), в тому числі по загальному фонду 9,0 тис. грн., спеціальному фонду 6,0 тис. грн.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету були профінансовані видатки на зимове утримання автомобільних доріг в сумі 96,5 тис. грн., або 46,7 відсотків затвердженого плану на рік з урахуванням змін (206,6 тис. грн.).

Фінансування

           Станом на 01.01.2019 року спрямовано вільні залишки бюджетних коштів району сумі 57,8 тис. грн. - на оплату праці з нарахуваннями;

Кредиторська заборгованість

В районі станом на 01.01.2020 року рахується кредиторська заборгованість в сумі 51,4 тис. грн., з них прострочена 50,3 тис. грн.:

 • 44,3 тис. грн. (прострочена) - надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (не дофінансована субвенція з державного бюджету у 2015 році);
 • 1,1 тис. грн.  - надання  соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам  з  інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (з них 0,7 тис. грн. прострочена) - поштові видатки, яка виникла в зв’язку з призупиненням проведення незахищених статей видатків, відповідно до виконавчого листа суду;

 • 6,0 тис. грн.. (прострочена) – субвенція з обласного бюджету на реалізацію заходів програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області (призупинено проведення незахищених статей видатків, відповідно до виконавчого листа суду до управління агропромислового розвитку  Народицької райдержадміністрації)